top of page

Fundusze Europejskie

Nacomi Group Sp, z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.

"Wdrożenie wyników prac B+R oraz zrównoważonych metod produkcji szansą na rozwój przedsiębiorstwa w kierunku adaptacji do zmian klimatu"

Cel projektu: Wzrost konkurencyjności poprzez stworzenie nowych miejsc pracy oraz wdrożenie zrównoważonych i zautomatyzowanych metod produkcji które zautomatyzują obecny proces produkcyjny, a w efekcie umożliwią zwiększenie zdolności produkcyjnej całego zakładu i tym samym pozwolą Spółce na wprowadzenie na rynek wyników samodzielnie przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych w postaci nowej linii kosmetyków opartych na surowcach pozyskanych z rynku wtórnego (upcyklingu) - emulgatora pozyskanego z odpadów ze skórki cytryny oraz składnika aktywnego otrzymywanego z odpadów jabłek.

Powyższe efekty będą możliwe do osiągnięcia poprzez:

- Modernizacje obecnego zakładu tj. zmniejszenie powierzchni magazynowej, na rzecz zwiększenia powierzchni produkcyjnej z uwzględnieniem wszystkich wymogów dotyczących produkcji kosmetyków

- Zakup i wdrożenie systemu magazynowego i automatycznego systemu magazynowania

- Montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 130kWp

- Automatyzacja trzech linii produkcyjnych obecnie funkcjonujących w przedsiębiorstwie 

- Kompletacja zupełnie nowej linii technologicznej do dozowania mas gęstych

- Zakup maszyn i urządzeń umożliwiających zwiększenie zdolności produkcyjnej zakładu i wdrożenie nowej linii kosmetyków 

- Wdrożenie systemu informatycznego umożliwiającego zautomatyzowanie większości procedur operacyjnych 

Ponadto, projekt przyczyni się do:

- Wdrożenia rozwiązań ograniczających ilość odpadów w gospodarce
- Zapobieganiu zużyciu wody, poprzez wdrożenie rozwiązań opartych na gospodarce w obiegu zamkniętym

- Ograniczenia zużycia energii elektrycznej z sieci w procesach produkcyjnych
- Wprowadzenia nowych, ekologicznych, neutralnych dla klimatu produktów.


Realizacja projektu spowoduje wzrost konkurencyjności oraz poprawę pozycji rynkowej Wnioskodawcy na rynku naturalnych kosmetyków oraz umożliwi wejście na nowe zagraniczne rynki zbytu.

Ponadto ważnym elementem realizacji projektu jest bezpośredni pozytywny wpływ na utworzenie nowych miejsce pracy w regionie oraz wdrożenie zrównoważonych metod produkcji, w tym w ramach GOZ – wdrożenie zintegrowanego systemu chłodzenia, co pozwoli na znaczne oszczędności wody, a także wykorzystanie OZE.

Potrzeba realizacji niniejszego projektu wynika z szansy adaptacji przedsiębiorstwa do zmian klimatu oraz z bardzo dużego zapotrzebowania na naturalne kosmetyki.

Grupą docelową projektu jest: Nacomi Group Sp. z o.o.

#FunduszeEuropejskie
#FunduszeUE

Nr. umowy FESL.10.03-ip.01-01fg/23-00

Wartość projektu: 14 516 542,30 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 6 178 207,33 PLN

Okres realizacji projektu: od 01.01.2024r do 30.06.2025r

Ikony związane z funduszami europejskimi
bottom of page